top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Förskolans öppettider och vistelsetid

Förskolan är öppen mellan 6.15- 17.30.

Vistelsetiden för ert barn är den tid då båda föräldrarna förvärvsarbetar/studerar (gäller även vid sjukskrivning) och restid till och från ert arbete/studier. Vistelsetiden räknas från det att barnet kommer på morgonen tills att barnet åker hem med sin förälder.

 
Hämtning och lämning

Vi vill att ni kommer in på hemvisten/torget och lämnar ert barn, då blir det mindre avbrott i verksamheten som är igång. Vi tar emot barnen inne på hemvisten/torget för att kunna ge alla barn ett bra mottagande på morgonen. Vi som pedagoger behöver vara tillgängliga för alla barn inne på hemvisten.

En del barn mår bra av en rutin att t.ex. få vinka i fönstret medan en del barn föredrar och tycker det fungerar bra att bara säga hej. En rutin kan under en period vara ett stöd för vissa barn vid lämning men är inget vi skapar om vi inte ser ett behov av det. När du gått på morgonen tar vi över ansvaret för ditt barn.

På morgonen öppnar vi på torget (matsalen) kl.6.15 där lämnas då alla hemvisters barn. Ovanvåningen öppnar kl. 7.30. Från kl. 8.00 är Locus (Gammelstugan) öppet.
Frukost serveras mellan kl. 7.00-7.45 på torget till alla barn som är i behov av det. Kommer man efter 7.30 räknar vi med att man ätit hemma. Vi ser gärna att man äter frukost hemma för att skapa den rutinen vilket är bra för framtiden. Självklart får man äta på förskolan även om man ätit hemma.

Alla hemvister stänger senast kl.16.00. Därefter är barnen på torget (inne eller ute). Om du blir försenad utifrån angivet schema vill vi att du ringer och pratar med oss.
När du kommer på eftermiddagen tar du över ansvaret för ditt barn.

Ibland rör vi pedagoger oss på förskolan utan att vara ansvariga pedagoger i barngrupp, det kan t.ex. vara så att vi förbereder eller ordnar med något. Det finns alltid ansvariga pedagoger och vid stängning är det alltid en ansvarig pedagog tills sista barnet gått hem.

På förskolan eftersträvar vi att alla barn och föräldrar skall lära känna alla pedagoger även om man träffar de pedagoger som jobbar på sin hemvist mest.

Om någon annan än du som förälder hämtar eller lämnar ditt barn, t.ex. mor eller farföräldrar är det viktigt att ni meddelar oss i förväg så vi vet. Vi får inte lämna ut barn till annan än vårdnadshavare om vi inte fått annan information.

I samband med att ert barn börjar på förskolan eller att ni byter arbetstider ger ni pedagogerna på ert barns hemvist ett schema över ert barns vistelsetid på förskolan.
Vi behöver ha schemaändringar minst 1 vecka före planerad ändring för att kunna planera verksamheten.

Semester och ledighet

Om ni planerar att frångå schema, vara lediga enstaka dagar eller ha semester får ni gärna meddela oss detta så snart ni vet och ändra i Tyra-appen.

Förskolan är stängd under sommaren v. 28-31. Ibland har vi förfrågningar om hur er ledighet ser ut vid t.ex. skollov, jul, påsk, klämdagar då kommer vi att lägga ut fråga på Tyra-appen och ber er att fylla i ev. schemaändringar. Vid skollov och klämdagar erbjuds omsorg och inte pedagogisk verksamhet. Det är då de barn vars båda föräldrar arbetar som kan vara på förskolan. Övriga är lediga.

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har hen rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den allmänna förskolan följer samma terminer som skolan med uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar.

Upplägg för 15-timmars placeringar:
15-timmars barn (allmän förskola) går tis-tor kl.8.15-13.15.

15-timmars barn går fyra dagar mån- tor kl.8.15-13.00 och är lediga alla lov och följer grundskolans läsårstider.

Förskolan är alltid stängd den 23 december. Övriga stängningsdagar hittar ni i ”Årshjulet 2021-2022 för Äppeldalen och Lustträdgården”

 
Vila på förskolan

På förskolan vilar alla barn i någon form. Alla behöver en lugn stund under dagen för en stunds avslappning och eftertanke. Det blir en högre kvalitet på barnens eftermiddag om de är utvilade. Alla barn vilar/sover efter maten till lugn musik eller saga. Läs gärna ”Info om förskolans pedagogiska tankar bakom vila” som ligger i den mapp ni fick vid inskolning/uppstart.

Måltider på förskolan

Till de barn som är här tidigt på morgonen erbjuds frukost från ca 7.00.
Lunch äter vi i två sittningar, de yngsta barnen äter kl. 10.45 och de lite äldre kl. 11.30. På eftermiddagen mellan ca kl. 14.30- 15.00 serveras ett mellanmål.
Planera antingen in så att du hämtar ditt barn före eller efter mellanmålet.

Tanken med mellanmålet är att de barn som skall vara kvar länge under eftermiddagen håller sig mätta och orkar med eftermiddagen tills de kommer hem och äter nästa måltid.

Hallen och saker ditt barn behöver

I hallen på respektive hemvist har ditt barn en egen plats för kläder och skor.
Vår tanke med hallen är att ge barnet goda förutsättningar att kunna lära sig ta på sig kläder och skor vilket ger en större självständighet och tilltro till den egna förmågan. Vi ser hallen som en plats för lärande, därför är det viktigt att det är ordning på barnets plats och att NI hjälper ert barn genom att regelbundet se över barnets plats för kläder och skor så att det passar väder och årstid. Se gärna till att det finns lagom mycket kläder så att det är lätt för ditt barn att hitta och se vad som finns.

Dessa kläder skall alltid >innas på förskolan efter årstid

Vi rekommenderar 3-lagersprincipen.

Stövlar
vinterkängor eller ev fodrade stövlar Regnkläder
Varm tröja och byxor gärna i ull (lager 2) Overall
Mössa
vantar
Solhatt

Varje barn har en egen extrapåse med extrakläder. I påsen skall det >innas:

2 par byxor, 2 par tröjor
2 par underbyxor, 2 par sockor

Klädbehovet ser olika ut beroende på årstiden. Behovet av regnkläder, vantar, mössa, solhatt/ keps ändras allt eftersom årstiderna växlar. När det gäller ytterkläder är det bra att tänka en storlek större. Ett knep när det gäller overall är att man skall kunna ta ett ordentligt grepp i byxgrenen (10 cmtyg). Höst, vår, vinter behövs overall eller regnställ/skalställ och underställ (lager 2) gärna i ull. Underställ(lager 1) eller mjuka byxor under overall är skönt. Vi brukar säga att man kan tänka skidsemester vintertid.

När det gäller övriga kläder kan det vara bra att tänka på att kläderna (och om möjligt även skorna) skall vara lätta att klara själva, t.ex. vid toalettbesök, då man ibland har lite bråttom. Under den perioden barnen börjar gå på toaletten själva är det extra viktigt att det finns gott om extrakläder.

Sommartid önskar vi att ni som vill att era barn skall vara smord med solkräm smörjer hemma på morgonen. Som solskydd kan man även tänka tunna kroppstäckande kläder. Om ni önskar att vi ökar på skyddet efter lunch, prata med oss och tag med solkräm och ställ på ditt barns hyllplats.

När ni tar med er kläder i plastpåsar vill vi att ni flyttar över kläderna i tygkassen eller lägger kläderna på deras plats då plastpåsar innebär en olycksrisk i verksamheten.

OBS! Märk era barns kläder och skor och gosedjur. Risken är annars stor att de kommer

bort eller blandas ihop.

Blöjor och potträning

Till barn som behöver blöja, tar var familj med egna blöjor som man tycker fungerar bra. Gärna ett helt paket. Vi meddelar när blöjorna börjar ta slut.

När ert barn börjar vilja gå på potten/toaletten får ni gärna berätta att ni tränar hemma, så kan vi uppmuntra barnet hemma. När det börjar fungera bra och barnet själv kan säga till när det behöver kissa eller bajsa kan vi börja testa utan blöja även på förskolan. Det är bra att vara medveten om att det inte är alls lika lätt att klara sig utan blöja på förskolan, som hemma. På förskolan händer så mycket och det kan vara svårt att hinna känna efter. Vi pedagoger känner eventuellt inte till barnens signaler lika bra och har inte riktigt samma möjligheter att påminna varje individ lika ofta. Det är viktigt att barnet själv vill och kan känna sina egna signaler.

Självklart anpassar vi oss lite efter varje barns behov. Prata gärna med pedagogerna om vad som kan passa ert barn.

Sjukdom

När ert barn är sjukt meddela förskolan snarast möjligt. Så snart ni tänker komma tillbaka efter sjukdom meddela, gärna dagen innan ni tänker komma.

Det är barnets allmäntillstånd som avgör när de kan komma tillbaka till förskolan efter sjukdom. När det gäller feber skall barnet varit feberfritt och utan febernedsättande medicin i 24 timmar. Barnet skall också hunnit få tillbaka aptiten och energin.

Vid magsjuka gäller 48 timmar från sista kräkningen eller diarré. Har man syskon på förskolan är även de hemma vid magsjuka på grund av hög smittrisk.

Det finns flera olika ”smittor” som kan cirkulera på en förskola, t.ex. springmask, svinkoppor och löss. Om du upptäcker något smittsamt hos ditt barn eller misstänker något, meddela oss.

Vi ser att syskon hålls hemma vid all sjukdom då det blir ett naturligt tillfälle för avkoppling och återhämtning även för det friska barnet. Vid långvarig sjukdom för en diskussion med pedagoger på förskolan.

Utvecklingssamtal

Under verksamhetsåret erbjuds ni ett föräldrainitsieratsamtal på höstterminen och ett utvecklingssamtal med en förskollärare på vårterminen där vi pratar om ert barns utveckling och liv på förskolan. Nyinskolade barn erbjuds ett uppföljningssamtal.

Försäkring

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Olycksfallsförsäkring
Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Uddevalla kommun har från och med 1 januari 2020 tecknat olycksfallsförsäkring med Protector.
Olycksfallsförsäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fristående verksamhet.

bottom of page