top of page
IMG_7931.jpeg

Gränsland
nästan ett kulturhus

Namnlöst 2.1.jpeg

När ert barn ska börja skolan kan ni också behöva en fritidshemsplats. Det finns fritidshem i anslutning till forshällaskolan, men Lustträdgården driver också ett fritidshem som kallas Gränsland.

Om Gränsland

 

Vi tänker oss att fritidshemmet som en plats där eleverna kan få omsorg och trygghet, men också kan få vidga sina gränser och erövra ny mark, nya erfarenheter och insikter och mellan varven komma tillbaka det trygga, kända där de vet att de duger som de är. Att balansera på gränsen mellan det kända, trygga och det okända och outforskade kan kännas spännande och läskigt, men det är också utvecklande. Det är precis på den gränsen som lärandet kan ta form. Fritidshemmet kan också ses som ett gränsland mellan skolan och hemmet, mellan barndom och ungdom och mycket mer. 

 

Gränsland är en mötesplats för omsorg och en meningsfull fritid.

Vi arbetar i projekt med många olika uttrycksformer. Gränsland ska också vara en plats för återhämtning och vila. Det tror vi kan ske på olika sätt för olika individer och det är viktigt att elever får öva sig att känna efter och uttrycka sina behov. Några kanske behöver sitta ensam med en bok, medan någon annan behöver en promenad i skogen. 

Vi jobbar också med ett projekt vi kallar ”Aktiviteter på Gränsen”. Det går ut på att skapa ett slags nätverk och samarbete mellan vårdnadshavare, Gränsland och olika fritidsföreningar eller privata aktörer i vår närhet och på så sätt kunna erbjuda eleverna fritidsaktiviteter i anslutning till sin fritidhemsvistelse. Detta för att hjälpas åt att underlätta för oss familjer på landsbygden att få ta dela av en rik och meningsfull fritid utan att behöva lägga hela kvällarna på att skjutsa barn hit och dit. Detta tänker vi skulle kunna bidra till lugnare kvällar och mer tid med familjen.

Genom att vi samarbetar tror vi att vi kan erbjuda ett större utbud än vad som annars är möjligt.

 

Vi vill kunna erbjuda aktiviteter så som drama, dans, cirkus, musik, körsång, spela i band, ljudteknik, bildskapande, skulptur, trädgårdsarbete, odling, bakning, matlagning, slöjd, hantverk, filmskapande, friluftsutflykter, cykling m.m. 

Ansökan 

 

Ansökan till Gränsland görs via Uddevalla kommuns hemsida följ länken längst ner hör på sidan.. Alla skolbarn kan söka plast på Gränsland.

bottom of page