top of page

2003 skapades kooperativet lusträdgården. Med tron att förändra världen. Det var redan från start givet att det skulle drivas som personalkooperativ. Verksamheten bedrivs i lokaler på Åh Stiftsgård belägna alldeles invid den vackra Hakefjorden. Sedan i 2022 har förskolan också utökats ytterligare med en tidigare församlingsdriven förskola i Ljungskile. För oss löper demokrati och delaktighet som en röd tråd genom hela verksamheten, alltifrån ägare, övriga anställda barn och deras familjer. 

Tankar kring demokrati och delaktighet

”Redan från början vid valet av företagsform var det viktigt för oss att verksamheten
skulle drivas i demokratisk anda. Man kände att man blev inbjuden och att allas
röster behövdes. Alla ska känna sig välkomna och betydelsefulla, oavsett vem man
är. Det finns någon som är intresserad av vad jag tycker.

Samma kultur avspeglas i hela verksamheten gentemot barn och familjer. Vi ser det
som väldigt viktigt med aktiviteter som är inkluderande. Exempel på detta är
”fredagsmys” och projektavslut där också föräldrar bjuds in. När det är personalfester
bjuds även deras familjer in ibland.

Personalens reflektionsgrupper är också ett sätt att skapa delaktighet. Här är det
självklart att få reflektera på ett beslut eller påstående. Vi har en miljö det är tryggt att
reflektera i.

Demokrati handlar inte om att alla alltid får vara med och bestämma i alla
sammanhang, men det är oerhört viktigt att lyssna på alla. Alla har rätt att tänka och
vars och ens tankar är värda något men det måste inte betyda att man alltid får sin
vilja igenom. Hela filosofin på förskolan är i grunden demokratisk.

 
Fördelar och utmaningar med den kooperativa företagsformen

När man har valt att jobba och vara medlem i ett personalkooperativ och jämför med
tiden då man ”bara” var anställd så ser man skillnaden med möjligheten att vara med
och påverka. En annan fördel är att när man tillåts ge uttryck för sina funderingar och
tankar kring verksamheten, gör man det i vetskapen om att jag kan påverka. Det
spelar roll vad jag tänker och tycker.

En utmaning är att det är svårare att fatta snabba beslut i en demokratisk ledd
verksamhet, men vi ser också att den är mer hållbar.”

Nytta med medlemskap i kooperativet

”På något sätt måste det visa sig att det lönar sig att vara delaktig och ta ett större
ansvar för verksamheten. Som medlem och ägare har man ju alltid ett större ansvar
och tar också en viss risk. Vi ser många fördelar med att vara medlem och ägare.
Inte minst möjligheten att påverka verksamheten vad gäller kultur, organisation, sin
egen arbetssituation mm. Vi har haft svårt att konkretisera just medlemsnyttan. När vi
började var merparten både medlemmar och anställda. Då var det lite enklare än
idag då vi har flera anställda som inte är medlemmar. Vi vill göra medlemsnyttan
tydligare än vad den är idag.”

Fakta

Namn: Personalkooperativet Lustträdgården Ek. För.
Start: 2003
Antal medarbetare: 25 varav 9 är medlemmar och ägare
Antal barn i verksamheten: ca 125

bottom of page